Etusivu
   Ajankohtaista
   Yhteystiedot
   Yhteyslomake
   Ajo-ohjeet

   Tila ja toiminta

   Highland Cattle
     - Tietoa rodusta
     - Omat eläimemme
     - Sonnikansio

   Tilamyymälä
   Myytävät eläimet

   


HIGHLAND CATTLE - TIETOA RODUSTA

Suomalainen Ylämaan karja polveutuu Ruotsin, Tanskan ja Saksan tuontieläimistä. Kantakirjoissa verilinjat ulottuvat aina Skotlantiin, usein kauas sukupolvien taakse. Suomesta löytyy myös ns. Kanadan Highlandien jälkeläisiä. Ne arvostellaan Keski-Euroopassa omana luokkanaan. Jalostuksen tuloksena se eroaa pidemmistä jaloistaan ja sirommasta rakenteestaan Skotlantilaiseen Highlandiin verrattuna.

RODUN OMINAISUUKSIA
Highland-nauta on erinomaisen säänkestävä. Sen nahka on kaksi kertaa tavallisen naudan nahkaa paksumpi ja sillä on kaksinkertainen karvapeite: alempi, villava karva toimii lämpöeristeenä ja pidempi, karkea päällikarva sadetakkina. Koska eläimet talvehtivat ulkosalla, on talvehtimisalueiden suunnittelussa otettava huomioon muutamia seikkoja:
1. Eläinten saatavilla on oltava sulaa juomavettä.
2. Eläimille tulee järjestää kuivitetut makuupaikat, tuulensuojaa ja mahdollisuus päästä jonkinlaiseen katokseen.
3. Ruokintapaikat on järjestettävä niin, etteivät eläimet missään sääolosuhteissa tarpeettomasti likaannu.

Highlandeilla on erittäin tehokas ruoansulatus. Skotlannissa niitä käytetään lammastalouden apuna hoitamaan laitumia, jotta herkkien alueiden kasvitasapaino pysyisi hyvänä. Vuosisatainen kehitys Skotlannin ylämaiden karuilla nummilla on rakentanut Highlandeihin erinomaisen tehokkaan ravinteidenottokyvyn.
Highland on tehokas laiduntaja, ja näin ollen mitä sopivin hyödyntämään luonnonlaitumia, hakamaita ja joutomaita. Highlandeja käytetään monissa Euroopan maissa kasvistoltaan herkkien luonnonsuojelualueiden hoitamiseen. Taimikon hoitajaksi se ei sovellu, koska myös havupuut ovat Highlandin herkkua.

TERVEYS
Highlandit, kuten muutkin alkuperäisrodut, ovat harvoin sairaita. Perusasiat on silti oltava kunnossa: riittävästi sopivaa ravintoa, puhdasta vettä, kivennäisiä ja tarvittaessa loislääkitystä sekä sorkkahoitoa. Highland-emo hoitaa vasikointinsa itse; 97% vasikoinneista sujuu ilman apua. Kasvattajan on kuitenkin huolehdittava siitä, että eläin on tarvittaessa saatavissa kiinni siten, että esimerkiksi eläinlääkäri pystyy sen turvallisesti tutkimaan. Tässä erinomainen apu ovat siirrettävät aitapaneelit, joista hoitohäkki on kätevästi koottavissa tarvittavaan paikkaan.

LUONNE
Highland on luonteeltaan rauhallinen, säyseä,peloton,paikkauskollinen sekä utelias. Se kiintyy omiin alueisiinsa ja omaan hoitajaansa. Laiduntamisessa käytetään sähköaitaa. Highland on säilyttänyt monia villille laumaeläimelle ominaisia luonteenpiirteitä. Laumassa vallitsee tarkka arvojärjestys.

POIKIMINEN
Highland kasvaa hitaasti. Skotlantilaisen tavan mukaan hiehon saa astuttaa vasta kolmivuotiaana, mutta muualla Euroopassa on tavallista astuttaa jo kaksivuotiaana. Sopiva astutusikä riippuu jokaisen yksilön kasvusta. Vastineeksi Highland-emo on kuitenkin pitkäikäinen: se tuottaa vasikan joka vuosi keskimäärin 15 vuoden ajan. Highland-lehmän äidinvaisto on erittäin voimakas: vasikan syntyessä emo voi olla suorastaan vaarallinen pari ensimmäistä päivää.

LIHA JA SEN OMINAISUUDET
Highland on kilpailukykyinen myös lihamarkkinoilla, sillä liha on hyvin maukasta ja tummaa. Scottish Agricultural College (yliopistotasoinen maatalousoppilaitos) on tutkinut asiaa ja todennut, että Highland-lihassa on vähemmän rasvaa ja kolesterolia ja enemmän rautaa ja proteiineja kuin keskivertaisessa naudanlihassa.

Teksti lainattu Suomen Highland Cattle Club ry:n sivuilta


Kuvia ei saa kopioida!

Sisältö ja kuvat ©Kangasmäen Highland 2008
Webdesign ©Pet-Web 2008